Preklady zo slovenčiny do francúzštiny

Frankofónny svet na dosah

Chcete sa presadiť na francúzskom či frankofónnom trhu?
Získať nových obchodných partnerov alebo zákazníkov?
Osloviť nové publikum a predstaviť svoju tvorbu novým divákom alebo čitateľom?
Hovorte ich jazykom!

Preklad zo slovenčiny alebo češtiny do francúzštiny vám vyhotovím rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu.

Občas sa stretávam s názorom, že ak niekto komunikuje v angličtine, preklad do francúzštiny je zbytočný, však po anglicky vedia všetci. Nie je to celkom tak. Napríklad Francúzi sú v znalosti cudzích jazykov ďaleko za Slovákmi (v svetovom rebríčku English Proficiency Index* sú na 34. mieste oproti slovenskému 19.) Mimo veľkých miest a mladšej generácie si už s angličtinou nevystačíte a preklad do francúzštiny bude nielen prínosný, ale priam nevyhnutný. 

Vo všeobecnosti z hľadiska spotrebiteľského správania prieskumy ukazujú, že až 65 % obyvateľov Európskej únie nakupuje na internete výlučne na stránkach, ktoré sú napísané alebo lokalizované v ich rodnom jazyku.

S francúzštinou navyše neoslovujete len Francúzov, ale aj Švajčiarov, Belgičanov, Kanaďanov a obyvateľov mnohých afrických krajín, teda dokopy 274 miliónov frankofónnych hovorcov.

*https://ef.fr/epi/

Potrebujete kvalitný preklad do francúzštiny?

Pri preklade do francúzštiny využívam svoje dlhoročné skúsenosti s prekladom textov z rôznych odborov a hlbokú znalosť francúzskej spoločnosti, kultúry, aj rôznych jazykových štýlov. Každodenný život vo francúzštine za posledných pätnásť rokov mi pomohol nadobudnúť jazykový cit, vďaka ktorému bude Váš text znieť presne tak, ako by ho napísal Francúz. 
V prípade náročnejších textov sa radím s rodeným hovorcom a odborníkom v danej oblasti.
Vždy dbám na presnú terminológiu, jasnosť a zrozumiteľnosť a dávam si veľmi záležať na dobrej štylistike. Takže žiaden doslovný preklad!

You cannot copy content of this page

Návrat hore