Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Ak nám nejaké osobné údaje poskytnete, zaručujeme vám, že budú použité len v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Zhromaždené údajú podliehajú počítačovému spracovaniu a sú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi a regulačnými povinnosťami vyplývajúcimi z európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Osoba zodpovedná za spracovanie a ochranu údajov je:

Mgr. Zuzana Procházková
Lieu-dit La Gonie
63120 Sainte Agathe (Francúzsko)

Aké osobné údaje sa prostredníctvom stránky zbierajú?

Ak použijete kontaktný formulár na stránke „Kontakt“ webového sídla zp-lingua.com:

  • Meno
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Všetky osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnej správe

Na aký účel budú použité?
Odpovedať na vaše otázky.

Používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa používajú len v rámci nášho obchodného vzťahu. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhladu, pokiaľ takéto poskytnutie nevyžaduje zákon.

Zhromaždené informácie môžu byť poskytnuté tretej strane, ktorá je zmluvne prepojená s mojou spoločnosťou na vykonávanie subdodávateľských úloh (ako je fakturácia a správa účtovníctva).
V tomto prípade zabezpečíme, aby subdodávateľ spĺňal požiadavky európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše kontaktné údaje sa budú ochovávať 5 rokov od ukončenia posledného zmluvného vzťahu, ak vo vašom mene vystavíme cenovú ponuku/faktúru. Údaje zhromaždené na účtovné alebo daňové účely sa uchovávajú 10 rokov v súlade s francúzskymi právnymi predpismi (člínok L123-22 francúzskeho obchodného zákonníka).

Ochrana vašich osobných údajov

Zaväzujeme sa zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu boli na stránke zavedené náležité elektronické postupy (šifrovanie, heslá) na ochranu a zabezpečenie získaných osobných údajov.

V prípade narušenia ochrany údajov vás budeme čo najskôr informovať, a do 72 hodín od zistenia narušenia ochrany údajov o tom budeme informovať francúzsku Národnú komisiu pre informatiku a slobodu (CNIL).

Na čo máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi právo?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o prístup ku svojim osobným údajom, aktualizovať ich, požiadať o ich vymazanie a namietať proti ich spracovaniu z oprávnených dôvodov. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás na vyššie uvedenej poštovej alebo e-mailovej adrese a priložte platný doklad totožnosti.

Zaškrtnutím príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov potvrdzujete, že ste si túto informáciu prečítali, prevzali, a je vám zrozumiteľná.

You cannot copy content of this page

Návrat hore